Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility רוני עוז - יחסי ציבור | קידום אמנים | תערוכות - מה חייבים לבדוק לפני כל תערוכה ?
תערוכות קבוצתיות
תערוכות קבוצתיות בדרך כלל בעלות נושא רחב ביותר ומתאימות ליותר אמנים.
ישנן תערוכות נושא, שמראש מתקבלים אליהם אמנים שהציעו עבודות מתאימות לנושא בלבד.
כשמציעים לאמן להציג בחלל תצוגה מסחרי כדאי לבדוק את הפרטים הבאים:
 • משך התערוכה, בכל מרחב תצוגה משך זמן שונה.
 • כמה עבודות ניתן להציג ובאיזה גודל.
 • כמה שעות ביום, וכמה ימים בשבוע הגלריה פתוחה.
 • מי נמצא מטעם הגלריה במקום ורואה מי נכנס
 • מי מבקר במקום - כמה הגלריה פעילה ומי הקהל שמבקר בה
 • האם יש אירוע פתיחה והאם הוא מוגבל בזמן ובכמות אנשים
 • מי אחראי על הפרסום, מי מפרסם ובאילו אמצעים, אינטרנט, עיתונות, טלוויזיה.
 • מי מוציא את ההזמנות - גרפיקה, דפוס והחלוקה שלהן.
 • האם יש ביטוח במקום על היצירות, ביטוח מבנה וצד ג', (יש מקומות שחשוב גם אישור עסק).
 • חשוב לשאול ולדבר עם אמנים שהציגו בעבר במקום ולשמוע את התרשמותם
 • מי אוצר התערוכה, האם ראית עבודת אוצרות שלו בעבר.
 • האם היצירות מוצעות למכירה בתערוכה, האם הגלריה או האוצר לוקח/ת עמלת מכירה.
 • אלו פרטים יופיעו לצד היצירות (שם, גודל, טכניקה..)
 • לשים לב תמיד שהשם שלך רשום נכון, גם בהזמנה וגם לצד היצירות.
 • חשוב להרגיש שמרחב תצוגה מכבד את יצירתך ואותך.
 • שהיצירות יוצגו בצורה הולמת ויתלו / יוצבו יפה.
       אל תפחד לשאול, תמיד תבדוק בכל מקום את כל הפרטים הרלוונטיים,
       כדי שההחלטה להציג במקום זה או אחר תהיה החלטה טובה עבורך,
      תהיה שלם איתה ותקבל ממנה את המקסימוםחשיפה טובה !!!


תערוכות יחיד ותערוכות מעטות משתתפים 
גם בתערוכות מסוג זה כמו גם בתערוכות קבוצתיות, כדאי לבדוק את כל הפרטים, לדוגמא:
משך השכרת מרחב התערוכה, כמה עבודות ניתן להציג ובאיזה גודל, מי נמצא מטעם הגלריה או שצריך לשבת ולאייש את הגלריה לבד.

בחירת שותף/ה: שילוב ציור עם פיסול או סגנונות שונים של ציור, חשוב לדעת מה מאפיין כל אמן.
האם יש או אין קשר בין יצירותיהן של השותפים, מה המיוחד והשונה האחד מהשני והאם זה משרת אתכם כפי שהייתם רוצים.

בחירת אוצר/ת לתערוכה, יש מקומות שמכתיבים את האוצר ויש כאלה המאפשרים להביא אוצר מבחוץ. האוצר בוחר את היצירות ואיך יוצגו, כותב את הטקסט המלווה את התערוכה, הטקסט בדרך כלל משמש גם ליחסי ציבור ופרסום התערוכה במדיות השונות.

בכל מקרה כדאי לראות עבודת אוצרות שלו לפי שחותמים על ההסכם ולתאם ציפיות ולוחות זמנים.

בחירת שם לתערוכה, כדי לבחור שם מסקרן ומתוחכם, שם שאפשר לחבר בדרך פילוסופית ליצירות ובדרך כלל ליצור מכנה משותף בין המציגים או בין היצירות.

חשוב לבדוק איך ומי תולה את העבודות, מה שיטת התליה, לפסלים מומלץ לוודא כמה מעמדים ישנם, באילו גדלים/גבהים והאם צריך לצבוע אותם שוב.

לפעמים יש תולה של המקום, לפעמים צריך לתאם לבד. בנוסף ישנם מקומות שמחייבים תשלום נוסף עבור חומרי התליה.
הובלת היצירות, ישנם מובילים מקצועיים שעוסקים בהובלת יצירות אמנות בארץ, כדאי לבדוק מחיר וביטוח להובלה (וכמובן המלצות).

חשוב שתרגיש שמרחב התצוגה מכבד את יצירתך ואותך.

שהיצירות יוצגו בצורה הולמת ויתלו / יוצבו יפה.
אל תפחד לשאול, תמיד תבדוק בכל מקום את כל הפרטים הרלוונטיים, כדי שההחלטה להציג במקום זה או אחר תהיה החלטה טובה עבורך, תהיה שלם איתה ותקבל ממנה את המקסימום: חשיפה טובה !!!

מה חייבים לבדוק לפני כל תערוכה ?  המדריך המלא במתנה